Research

Dvodimenzionalni (2D) materijali, atomski tanki slojevi različitih materijala, perspektivna su osnova za novu generaciju elektroničkih i drugih uređaja zbog svojih vrhunskih elektronskih, optičkih i mehaničkih svojstava. Prije njihove primjene u uređajima potrebno je riješiti niz problema oko prilagodbe njihovih svojstava. Samouređivanje organskih molekula na 2D materijalima je novo, brzo rastuće područje istraživanja fokusirano na dva cilja: prilagodba (opto)elektroničkih svojstava 2D materijala budući adsorpcija utječe na npr. dopiranje, međuvrpčani procjep, optički odziv te upotreba 2D materijala kao graničnog sloja s ciljem očuvanja molekularnih svojstava (npr. magnetskih ili katalitičkih) adsorbiranog molekularnog sloja. Cilj ovog projekta je uspostavljanje nove istraživačke grupe koja će proučavati utjecaj funkcionalizacije kovalentno ili nekovalentno vezanih organskih molekula na svojstva 2D materijala. Polazna točka istraživanja je postojeća ekspertiza na Institutu za fiziku u sintezi, transferu i karakterizaciji 2D materijala, a u sklopu projekta planira se uvođenje tri metode za funkcionalizaciju 2D materijala organskim molekulama. Prva će biti omogućena nadogradnjom postojeće UHV-STM komore potrebnom opremom: evaporatorom organskih molekula i kvarcnom mikrovagom (QCM) za praćenje debljine deponiranog filma. Druga je jednostavna depozicija u otopini (molekule otopljene u otapalu), što omogućava snimanje STM-om na granici tekućine i podloge. Treći pristup će biti primjena metode depozicije iz plinovite faze (eng. vapour phase deposition – VPD). Za karakterizaciju planiraju se koristiti različite eksperimentalne tehnike (STM, AFM, SEM, Raman, PL te transportna mjerenja).